Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The relationship between general intelligence faktor g, broad cognitive abilities and working memory
Název práce v češtině: Vztah mezi obecným inteligenčním faktorem g, širokými kognitivními schopnostmi a pracovní pamětí
Název v anglickém jazyce: The relationship between general intelligence faktor g, broad cognitive abilities and working memory
Klíčová slova: Pracovní paměť, obecný inteligenční faktor g, široké kognitivní schopnosti, pracovní paměť a využití strategií
Klíčová slova anglicky: working memory, general intelligence factor g, broad cognitive abilities, working memory and strategy use
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.08.2010
Datum zadání: 26.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Uhlář
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudování související literatury z oblasti pracovní paměti a inteligence. Vymezení pojmu pracovní paměť, rozlišení pracovní paměti od paměti krátkodobé. Uvedení nejvýznamnějších modelů pracovní paměti a způsobů jejího měření. Popis studií, které se zabývaly výzkumem vztahu mezi pracovní pamětí a vyššími kognitivními funkcemi. Nástin nejvýznamnějších teorií inteligence, způsobů jejího měření. Výzkumná část bude realizována v návaznosti na projekt konzultanta práce, který se týká rozvoje a evaluace metody LPS (systém měřící mentální výkonnost). Úkolem diplomandky bude převést část metody věnované pracovní paměti z angličtiny do němčiny. Provést sběr dat, vyhodnotit testové materiály, zjistit korelace mezi pracovní pamětí a jednotlivými komponentami inteligence.
Seznam odborné literatury
Working Memory:
BADDELY, A.D., LOGIE, R.H. Working memory: The multiple-component model. In A. Miyake & P. Shah (Eds.), Models of working memory. New York: Cambridge University Press, 1999.
COWAN, N. Working memory capacity. New York, NY : Psychology Press, 2005.
MIYAKE, A., SHAH, P. Models of Working Memory: Mechanisms of Active Maintenance and Executive Control. New York: Cambridge University Press. 1999
Inteligence:
CARROLL, J.B. Human cognitive abilities : A survey of factor-analytic studies. Cambridge, England : Cambridge, England: Cambridge University Press, 1993.
MCGREW, M.C. CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence researc. Intelligence. 2009, 37.
EYSENCK H.J. INTELLIGENCE: A New Look, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK