Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení biologicky aktivních organických látek na netradičních elektrodách
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení biologicky aktivních organických látek
na netradičních elektrodách
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of bioactive organic substances
on nontraditional electrodes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.02.2013
Datum zadání: 18.02.2013
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací biologicky významných a elektrochemicky aktivních látek (polutantů, pesticidů či léčiv) pomocí voltametrie na moderních elektrodových materiálech. Projekt bude realizován v rámci Centra biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy, které garantuje jeho finanční zabezpečení a může být rozvinut do diplomové či doktorské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK