Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Théby v polovině 22. dynastie. Čtyři vlivné thébské rodiny.
Název práce v češtině: Théby v polovině 22. dynastie. Čtyři vlivné thébské rodiny.
Název v anglickém jazyce: Thebes in the Middle of the 22nd Dynasty. Four Influential Theban Families.
Klíčová slova: Théby, genealogie, 22. dynastie, rodina Nespakašuty, rodina Nebnecerua, rodina Džedthutefancha B, rodina Neseramuna
Klíčová slova anglicky: Thebes, genealogies, 22nd dynasty, family of Nesipakashuty, family of Nebneceru, family of Djedthutefankh B, family of Neseramun
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.08.2010
Datum zadání: 23.08.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Jiří Janák, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce by se měla zabývat jedním z mnoha problémů historie 3. přechodného období, a to politickou a společenskou situací v Thébách za vlády panovníka Takelota II. a jeho bezprostředních předchůdců a nástupců. Tito panovníci pocházeli z 22. dynastie a vládli v období, kdy na území Egypta začínaly vznikat polonezávislé oblasti pod kontrolou místních velmožů. Tento jev se projevoval také v Thébách, kde se právě v tomto období začínají k moci dostávat tamní vedlejší dynastie. Zajímavé by mohlo být zjištění, jestli (popřípadě jak) se neklidná politická situace v tomto náboženském centru Egypta odrážela v soudobé materiální kultuře – jmenovitě na zádušních stélách pocházejících z thébské oblasti.
Seznam odborné literatury
1. Aston D.A.: "Takeloth II, a King of the Herakleopolitan / Theban Twenty-third Dynasty revisited: The Chronology of Dynasties 22 and 23", in Broekman G.P.F., Demarée R.J., Kaper O.E. (ed.): The Libyan Period in Egypt. Leiden 2009, s. 1.
2. Kitchen, Kenneth A., The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC).
3. Kitchen, Keneth A., "An Overview of Fact and Fiction" in Broekman G.P.F., Demarée R.J., Kaper O.E. (ed.): The Libyan Period in Egypt. Leiden 2009, s. 161-202.
4. Leahy M.A. (ed.), Libya and Egypt c. 1300-750 BC. London 1990.
5. Saleh Heidi, Investigating ethnic and gender identities as expressed on wooden funerary stelae from the Libyan Period (c. 1069-715 B.C.E.) in Egypt, Oxford 2007.
6. Strudwick, Niegel and John H. Taylor (ed.), The Theban Necropolis: Past, Present and Future. London 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK