Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Večerníček: narativní postupy a sémantická analýza žánru
Název práce v češtině: Večerníček: narativní postupy a sémantická analýza žánru
Název v anglickém jazyce: Večerníček (TV fairy tale): narrative patterns and the semantic analysis of the genre
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.08.2010
Datum zadání: 30.08.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK