Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ohlas románu ve verších v české literatuře
Název práce v češtině: Ohlas románu ve verších v české literatuře
Název v anglickém jazyce: Response to novel s in verse in Czech literature
Klíčová slova: veršovaný román; Magdaléna; Pan Vyšínský; ohlas Evžena Oněgina; autostylizační tendence vypravěče; ironické glosy a digrese; typ oněginského hrdiny
Klíčová slova anglicky: Novel in verse; Magdaléna; Pan Vyšínský; Response to Evžen Oněgin; autostylizational trend of the storyteller; ironic glosses and digresiion; an Oněgin hero type
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.08.2010
Datum zadání: 19.08.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Věra Menclová, Dr.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bachtin, M.: Román jako dialog, přel. D. Hodrová, Praha, Odeon, 1980
Braun, V.: A. S. Puškin a jeho první jihočeští překladatelé. In: Jihočeský sborník historický, roč. 48, 1979, s. 192 – 198
Cífka, S.: Ještě k překladu Puškinova Oněgina. In: Jihočeský sborník historický, roč. 49, 1980, s. 206 – 207
Červenka, M.: Josef S. Machar. In: Červenka, M.: Z večerní školy versologie II, Pardubice, Akcent, 1991, s. 102 – 130
Červenka, M.: Polymetrie v české epice 19. století. In: Červenka, M., Sgallová, K.: Z večerní školy versologie III, Praha, Ústav pro českou literaturu AVČR, 1995, s. 7 – 100
Encyklopedie literárních žánrů, D. Mocná, J. Peterka (ed.), Praha – Litomyšl, Paseka, 2004, s. 598 - 602
Jiroušek, J.: Autostylizace v Macharově Magdaléně. In: Česká literatura, roč. 31, 1983, s. 487 – 504
Krejčí, K.: Hledání českého Oněgina. In: Slavia, roč. 36, 1967, seš. 3, s. 383 – 400
Lexikon české literatury (Osobnosti, díla, instituce) 2/II (K-L), V. Forst (ed.), Praha, Academia, 1993
Lexikon české literatury (Osobnosti, díla, instituce) 3/I (M-O), J. Opelík (ed.), Praha, Academia, 2000
Lexikon české literatury (Osobnosti, díla, instituce) 3/II (P-Ř), J. Opelík (ed.), Praha, Academia, 2000
Lexikon české literatury (Osobnosti, díla, instituce) 4/II (U-Ž), L. Merhaut (ed.), Praha, Academia, 2008
Lotman, J., S.: Puškin, přel. J. Zumrová, Praha, Lidové nakladatelství, 1987
Machar, J., S.: Konfese literáta, Praha, Československý spisovatel, 1984
Pešat, Z.: J. S. Machar básník, Praha, Nakladatelství ČSAV, 1959
Pokorný, M., Zelenka, M.: K meziliterárním souvislostem žánrového vývoje veršovaného románu v 2. polovině 19. století. In: D. Ďurišin (ed.), Osobitné medziliterárne spoločenstvá 5, Bratislava, Ústav světověj literatúry SAV, 1993, s. 199 – 209
Pospíšil, I.: Verš a román: tvar Puškinova Evžena Oněgina. In: Pospíšil, I: Ruský román, Brno, MU v Brně, 1998, s. 39 – 48
Rieger, F.: Úvod. In: Pfleger Moravský, G.: Pan Vyšínský, Praha, 1910, s. 1 – 18
Vodička, F.: Mezi poezií a prózou – k funkci veršovaného románu v žánrovém systému české literatury 19. století. In: Vodička, F.: Struktura vývoje, Praha Dauphin, 1998, s. 483 – 512
Všetička, F.: Magdaléna J. S. Machara. In: D. Moldanová (ed.), Žena – jazyk – literatura, Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta UJEP, 1996, s. 82 – 89
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK