Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antiproliferative, antioxidant and anti-inflammatory activity of quinones, terpenoids and their derivatives
Název práce v češtině: Antiproliferativní, antioxidační a protizánětlivá aktivita chinonů, terpenoidů a jejich derivátů
Název v anglickém jazyce: Antiproliferative, antioxidant and anti-inflammatory activity of quinones, terpenoids and their derivatives
Klíčová slova: chinony, terpenoidy
Klíčová slova anglicky: quinones, terpenoids
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.08.2010
Datum zadání: 25.08.2010
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
  Mgr. Miroslav Hájek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK