Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Co vyčte diabetik z obalu potravin
Název práce v češtině: Co vyčte diabetik z obalu potravin
Název v anglickém jazyce: What reads the diabetic food packaging
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Datum a čas obhajoby: 13.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2012
Oponenti: doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK