Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Queer literatura – rozporuplný vznik žánru
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Queer literatura – rozporuplný vznik žánru
Název v anglickém jazyce: Translation with Commentary: Queer Fiction – The Ambiguous Emergence of a Genre
Klíčová slova: gay, lesba, queer, překlad, britská literatura 20. století, analýza textu, metoda překladu, posuny
Klíčová slova anglicky: gay, lesbian, queer, 20th century British literature, text analysis, method of translation, shifts
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Naděžda Abdallaova
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je přeložit text Queer Fiction – The Ambiguous Emergence of a Genre a vypracovat k němu komentář. Komentář se dělí do čtyř částí. První část je překladatelská analýza výchozího textu, následuje popis metody překladu, dále rozebírám hlavní překladatelské problémy, jež při práci vyvstaly, a uvádím jejich řešení s odůvodněními, která mě k řešení vedla. Nakonec rozebírám posuny, které se v překladu oproti originálu objevily.
Seznam odborné literatury
Primární

1. A concise companion to contemporary British fiction. James F. English. Malden, MA : Blackwell Pub., 2006. 281 s. ISBN 1-4051-2001-0(brož.).

Sekundární

2. HAVRÁNEK, Bohuslav a kol.. Slovník spisovného jazyka českého. 2, H - L. Praha : Academia, 1989. 608 s. Dostupné z WWW: <http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/search.php>.

3. KOL. AUTORŮ. Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR. Praha : Úřad vlády ČR, 2007. 72 s. ISBN 978-80-87041-33-8.

4. KOL. AUTORŮ. Anglicko-český a česko-anglcký slovník. Olomouc : FIN, 1995. 1102 s. ISBN 80-85572-43-5.

5. KOL. AUTORŮ. Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 978-80-7106-980-5.

6. KOL. AUTORŮ. Příruční slovník jazyka českého. Díl 2., K-M. Praha : Státní nakladatelství, 1937- 1938. 1027 s. Dostupné z WWW: <http://bara.ujc.cas.cz/psjc/>.

7. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing managementu. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 792 s. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/>. ISBN 978-80-247-1359-5.

8. LEVÝ J. Umění překladu. Praha: Panorama, 1983. ISBN 80-237-3539-X.

9. LINGOES 2.7.1 Beta, YAU, K. Copyright © 2006-2010 Lingoes Project, aplikace se slovníky: Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary 5th Edition, Merriam-Webster's Collegiate® Dictionary. Dostupné z WWW: <[www.lingoes.net]>.

10. NORD, Ch. Text analysis in translation: theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991. ISBN 90-5183-311-3.

11. POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1974.

Internetové publikace

12. NEŠPOR, Karel. Organizace Anonymní alkoholici představuje efektivní pomoc závislým. Dostupné z WWW: http://img.signaly.cz/upload/8/4/072c79c23682ab623035b07660768b/Organizace_Anonymni_alkoholici_predstavuje_pomoc_zavislym____Karel_Nespor.pdf.

Internetové zdroje [květen – srpen 2011]

13. http://www.cals.psu.edu/index.shtml
14. http://en.wikipedia.org/wiki/Queer
15. http://eu.wiley.com/WileyCDA/
16. http://prirucka.ujc.cas.cz/
17. http://slovnik.seznam.cz/
18. http://www.wiktionary.org/
19. http://www.wordreference.com/
20. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121061347-q/211562210900024/
21. http://www.dzamilastehlikova.cz/8385/201/clanek/tema---lesby-nebo-lesbicky/
22. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/cestina-pred-kamerou/45889-cestina-pred-kamerou-89/
23. http://en.wikipedia.org/wiki/Market_niche
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK