Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Audit quality in the Czech Republic
Název práce v češtině: Kvalita auditu v České republice
Název v anglickém jazyce: Audit quality in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: Ing. Monika Hollmannová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK