Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Schön? Schön! - Schönheit in der zeitgenössischen Kuns (Art, břeen 2010, str. 18-31,32-42,45-49)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Schön? Schön! - Schönheit in der zeitgenössischen Kuns
(Art, břeen 2010, str. 18-31,32-42,45-49)
Název v anglickém jazyce: Commented translation:Schön? Schön! - Schönheit in der zeitgenössischen Kuns
(Art, břeen 2010, str. 18-31,32-42,45-49)
Klíčová slova: kontrastivní lingvistika, komentovaný překlad, český jazyk, německý jazky, současné umění, Yves Saint Laurent, Charlotte Posenenske
Klíčová slova anglicky: contrastive linguistics, commented translation, czech language, german language, contemporary art, Yves Saint Laurent, Charlotte Posenenske
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.08.2013
Datum zadání: 01.08.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Markéta Drahotová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK