Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Komentovaný překlad: The Laws of Cricket (Marylebone Cricket Club, 2003)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: The Laws of Cricket (Marylebone Cricket Club, 2003)
Název v anglickém jazyce: Commented translation: The Laws of Cricket (Marylebone Cricket Club, 2003)
Klíčová slova: Kriket, pravidla, aut, over, pálkař, rozhodčí, polař, nadhazovač, branka, kolík, špaček, pitch, směna, kapitán, sport
Klíčová slova anglicky: Cricket, Laws, out, over, batsman, umpire, fielder, bowler, wicket, stump, bail, pitch, innings, captain, sport
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Josek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 05.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.10.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Naděžda Abdallaova
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem této práce je překlad části Pravidel kriketu (The Laws of Cricket, Marylebone Cricket Club, 2003) a jeho následný komentář. Přeložen byl úvod, preambule, prvních patnáct pravidel a přílohy A a B. Součástí komentáře je analýza výchozího textu podle Ch. Nordové, určení překladatelských problémů a jejich řešení, popis překladatleské metody a typologie posunů.
Seznam odborné literatury
Primární zdroj:
Marylebone Cricket Club. The Laws of Cricket (2000 Code 2nd Edition – 2003). Londýn: 2003. s. 1 – 34, 95 – 96.
Sekundární zdroje:
Čechová, M. „Regulativní a operativní funkce jako konstitující faktor projevu. Funkční styl administrativní“. In Čechová et al. Současná česká stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 230 – 243. ISBN 978-80-7106-961-4
Čechová, M., et al. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996. ISBN 80-85866-12-9
Česká baseballová asociace. Oficiální pravidla baseballu 2011. < http://www.baseball.cz/download/2011/PRAVIDLA_public_2011.pdf >
Českomoravský kriketový svaz. <www.czechcricket.cz>. 20.8.2011.
Hais, K. – Hodek, B. Velký anglicko-český / česko-anglický slovník. elektronická verze. LEDA, 1995.
Jelínek, M. „Styl odborný“. In Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002. s. 454 – 456. ISBN 80-7106-484-X
Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-980-5
„Kriket česky“. Facebook. <http://www.facebook.com/groups/166058420105023/>. 20.8.2011.
Krčmová, M. „Pojmovost jako konstituující faktor projevu. Funkční styl odborný“. In Čechová et al. Současná česká stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 208 – 229. ISBN 978-80-7106-961-4
Levý, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998. ISBN 80-237-3539-X
Marylebone Cricket Club. „Introduction“. <http://www.lords.org/laws-and-spirit/laws-of-cricket/ >. 20.8.2011.
Marylebone Cricket Club. Les Lois du Cricket (Codification 2000 – 4ème Édition 2010). <http://www.lords.org/data/files/laws-of-cricket-french-10653.pdf>. 20.8.2011.
Nord, C. Text analysis in translation : theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991. ISBN 90-5183-311-3
Popovič, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.
Prague Cricket Club. <www.cricket.cz>. 20.8.2011.
Road Traffic Act 1988 (c. 52). < http://www.ukmotorists.com/driving%20offences.asp>. 20.8.2011.
Tomášek, M. Překlad v právní praxi. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-7201-427-7
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. <http://zakony-online.cz/?s38&q38=all>. 20.8.2011.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK