Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
CreditMetrics - its application in the Czech Republic's business environment
Název práce v češtině: CreditMetrics - jeho použití v České republice
Název v anglickém jazyce: CreditMetrics - its application in the Czech Republic's business environment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK