Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Gleichstellung der Geschlechter im Lehrplan
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Gleichstellung der Geschlechter im Lehrplan
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Emancipate of genders in the curriculum
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Žárská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 05.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.10.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK