Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Model úsilí Daniela Gila v simultánním tlumočení
Název práce v češtině: Model úsilí Daniela Gila v simultánním tlumočení
Název v anglickém jazyce: Daniel Gile’s effort model in simultaneous interpreting
Klíčová slova: simultánní tlumočení, model úsilí, pracovní paměť, procesní kapacita, zahlcení, zátěžový faktor, číselné údaje
Klíčová slova anglicky: simultaneous interpreting, effort model, working memory, processing capacity, saturation, problem triggers, numbers
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Rejšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jedná se o teoreticko-empirickou práci. Na základě prostudované odborné literatury a provedeného experimentu se pokuste specifikovat "spotřebu úsilí" podle Gileova modelu v závislosti na vybraných úsecích tlumočeného textu. Experimentem ověřované tlumočení bude vždy z angličtiny do češtiny.
Seznam odborné literatury
- Z. Puková, 2006: Model úsilí Daniela Gila a jeho aplikace na simultánní tlumočení textů nasycených číselnými údaji a výčty. ÚTRL FF UK, Praha. (diplomová práce)
- I. Šípalová, 2001: Strategies in Simultaneous Interpreting according to the Text Type. ÚTRL FF UK, Praha. (diplomová práce)
- D. Gile, B. Moser-Mercer, S. Lambert (eds.), 1994: Bridging the Gap: Empirical Research in Simultaneous Interpreting. Amsterdam/Philadelphia.
- J. Tommola, 1995: Topics in Interpretation Research. University of Turku.
- F. Pöchhacker, M. Shlesinger (eds.), 2002: The Interpreting Studies Reader. London/New York.
- I. Čeňková, 1988: Teoretické aspekty simultánního tlumočení. AUC Monographia XCIX, Praha.
- D. Gile, 1995: Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. J. Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.
- D. Gile, 1998: Observational Studies and Experimental Studies in the Investigation of Conference Interpreting. In: Target 10/1, s. 69-93.
- D. Gile, 1999: Testing the Effort Model´s Tightrope Hypothesis in Simultaneous Interpreting - A Contribution. In: Hermes 23, s. 153-172
- S. Lambert, 1988. Information Processing Among Conference Interpreters: A Test of the Depth-of-processing Hypothesis. In: Meta 33/3, s. 377-387
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK