Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Explicitnost a explicitace v překladu
Název práce v češtině: Explicitnost a explicitace v překladu
Název v anglickém jazyce: Explicitness and explicitationin Translation
Klíčová slova: explicitnost, explicitace, explicitační hypotéza, formální vykládání syntaktických vztahů, implicitnost, implicitace, posun, sémantika, vykládání nedořečeného, zlogičťování textu
Klíčová slova anglicky: explicitation, explicitness, explicitation hypothesis, interpretation of syntactic relationships, implicitness, implicitation, shift, semantics, explicitation of the unsaid, making text more logical
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.08.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK