Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Public private partnership - partnerství veřejného a soukromého sektoru
Název práce v češtině: Public private partnership - partnerství veřejného a soukromého sektoru
Název v anglickém jazyce: Public private partnership
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 06.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IES Opletalova
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2010
Oponenti: Mgr. et Mgr. Pavel Doležel
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK