Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České eugenické hnutí ve světovém kontextu a s ohledem na dílo Bohumila Sekly
Název práce v češtině: České eugenické hnutí ve světovém kontextu a s ohledem na dílo Bohumila Sekly
Název v anglickém jazyce: The Czech Eugenic Movement in the International Context with Special Emphasis on the Work of Bohumil Sekla
Klíčová slova: eugenika, rasová hygiena, darwinizmus, lamarckizmus, mendelizmus, dědičnost, genetika, nacizmus, rasizmus, degenerace, české eugenické hnutí, Česká eugenická společnost, Bohumil Sekla
Klíčová slova anglicky: eugenics, rase hygiene, darwinism, lamarckism, mendelism, heredity, genetics, nacism, racism, degeneration, czech eugenic movement, Czech Eugenic Society, Bohumil Sekla
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marco Stella, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.08.2010
Datum zadání: 11.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se pokusí nastínit historii eugenického hnutí ve světě a zejména v Československu. Snahou bude poukázat na neoprávněnost ztotožňování eugeniky s nacistickou ideologií, což bude ukázáno zejména na rozdílnosti mezi německou rasovou hygienou a československou eugenikou. Stěžejní částí práce bude rozbor eugenického díla Bohumila Sekly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK