Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hospodin je král - starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky. Kognitivněsémantické a translatologické interpretace.
Název práce v češtině: Hospodin je král - starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky. Kognitivněsémantické a translatologické interpretace.
Název v anglickém jazyce: LORD IS A KING. Old Testament metaphor from the perspective of cognitive linguistics: Cognitive-linguistic and translatological interpretation.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Prudký, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.08.2010
Datum zadání: 11.08.2010
Datum a čas obhajoby: 27.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2011
Oponenti: doc. Petr Sláma, Ph.D.
  prof. doc. et doc. PhDr. Petr Karlík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK