Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Poetry Slam und Slam Poetry in Deutschland und Tschechien. Geschichte, Formen und Vergleich
Název práce v jazyce práce (němčina): Poetry Slam und Slam Poetry in Deutschland und Tschechien. Geschichte, Formen und Vergleich
Název práce v češtině: Poetry slam a slam poetry v Neměcku a Česku. Dějiny, formy a srovnání
Název v anglickém jazyce: Poetry slam and slam poetry in Germany and Czech Republic. History, forms and comparison
Klíčová slova: Poetry slam/Slam poetry, Performance, Orální literatura, Literární soutěž, Interakce, Improvizace, Komparativní analýza
Klíčová slova anglicky: Poetry Slam/Slam poetry, Performance, Oral literature, Poetry competition, Interaction, Improvisation, Comparative analysis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.08.2010
Datum zadání: 10.08.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Boris Blahak, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude psána v němčině pod titulem „Poetry Slam und Slam Poetry in Deutschland und Tschechien. Geschichte, Formen und Vergleich“. Na základě dostupné literatury, záznamů z návštěv přehlídek slam poetry a rozhovorů s aktéry vypracuje diplomantka přehlednou charakteristiku žánru, jeho dějin (zejména v návaznosti na předchozí formy literární improvizace, performance či akcionismu) a s ním spjatých institucí (festivalů, scén) v mezinárodním kontextu, především však v Německu a Česku. Provede porovnání významných aspektů slam poetry v obou zemích se zvláštním zřetelem k praktikovaným formám, sebepojetí a politickému/sociálně-kritickému profilu. Okomentuje význam v kontextu celonárodního a (středo-)evropského kulturního dění.
Seznam odborné literatury
Anders, Petra: Poetry Slam: Live-Poeten in Dichterschlachten. Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2007.
Anders, Petra: Slam Poetry.Stuttgart: Reclam, 2008.
Bylanzky, Ko: Poetry Slam : was die Mikrofone halten ; Poesie für das neue Jahrtausend. Riedstadt : Ariel, 2000.
Preckwitz, Boris N.: Spoken word und poetry slam : kleine Schriften zur Interaktionsästhetik. Wien : Passagen, 2005.
Westermayr, Stefanie: Poetry Slam in Deutschland : Theorie und Praxis einer multimedialen Kunstform. Marburg : Tectum, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK