Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzájemný převod mezi XSEM PSM diagramy a jazykem Schematron
Název práce v češtině: Vzájemný převod mezi XSEM PSM diagramy a jazykem Schematron
Název v anglickém jazyce: Mutual Conversion between XSEM PSM Diagrams and Schematron language
Klíčová slova: XML, konceptuální modelování, Schematron, překlad
Klíčová slova anglicky: XML, conceptual modeling, Schematron, translation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2010
Datum zadání: 30.09.2010
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The first aim of this thesis is to research and implement methods for generating XML schemas in Schematron [4] from XSEM PSM diagrams.
The second aim of this thesis is to research and implement methods for reverse-engineering of XSEM PSM diagrams from XML schemas written in Schematron.
The author will familiarize himself with the XSEM conceptual model for XML [1] and its implementation XCase.
The author will formally describe the methods for mutual conversion between XSEM PSM diagrams and Schematron.
Seznam odborné literatury
[1] Nečaský, M.: Conceptual Modeling for XML. PhD Thesis. Charles University. September 2008.

[2] Mlýnková, I., Nečaský, M., Pokorný, J., Richta, K., Toman, K., Toman, V.: Technologie XML - Principy a aplikace v praxi. Grada Publishing, Prague, Czech Republic, zari 2008. ISBN 978-80-247-2725-7.

[3] Nečaský M.: Reverse Engineering of XML Schemas to Conceptual Diagrams. Proceedings of The Sixth Asia-Pacific Conference on Conceptual Modelling. CRPIT, 96. Australian Computer Society. January 2009. pp. 117 - 128. Wellington, New Zealand. ISBN 978-1-920682-77-4.

[4] ISO/IEC 19757-3:2006 Information technology - Document Schema Definition Language (DSDL) - Part 3: Rule-based validation -- Schematron
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK