Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ästhetik und Haltungen der Neuen Sachlichkeit im Zeitroman der Weimarer Republik
Název práce v jazyce práce (němčina): Ästhetik und Haltungen der Neuen Sachlichkeit im Zeitroman der Weimarer Republik
Název práce v češtině: Estetika a postoje "nové věcnosti" v dobovém románu Výmarské republiky
Název v anglickém jazyce: Asthetics and attitudes of the "new objectivity" in the "Zeitroman" of the late Weimar Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.08.2010
Datum zadání: 10.08.2010
Datum a čas obhajoby: 08.02.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Manfred Weinberg
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK