Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hospitační činnost a její využití k hodnocení učitelů v podmínkách mateřské školy
Název práce v češtině: Hospitační činnost a její využití k hodnocení učitelů v podmínkách mateřské
školy
Název v anglickém jazyce: Observation activity and its use for the evaluation of teachers in the nursery
school
Klíčová slova: hospitace, hodnocení, výstupy, vedení lidí, motivace, kvalita práce
Klíčová slova anglicky: Inspection, evaluation, output, personal management, motivation, quality of work
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2010
Datum zadání: 04.08.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaromír Hladký
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hospitace není primárně kontrolní činnost. Doporučuji jiným způsobem vymezit tuto činnost vedoucího pracovníka. Ke zpracování doporučím až po doplnění uvedené skutečnosti. Václav Trojan
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK