Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace v práci vedoucího managementu středních škol
Název práce v češtině: Motivace v práci vedoucího managementu středních škol
Název v anglickém jazyce: Motivation in the work of the head management in secondary schools.
Klíčová slova: motivace, demotivace, stimulace, odměna, vedení, tým, kultura, řízení
Klíčová slova anglicky: motivation, demotivation, stimulation, reward, leading, team, culture, management
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2010
Datum zadání: 04.08.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Doporučuji téma ke zpracování. Václav Trojan
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK