Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Delegování jako prostředek motivace na základní škole
Název práce v češtině: Delegování jako prostředek motivace na základní škole
Název v anglickém jazyce: Delegation as a means of motivation in elementary school
Klíčová slova: delegování, motivace, manažerské dovednosti, personální management
Klíčová slova anglicky: delegation, motivation, leadership skills, personal management
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2010
Datum zadání: 04.08.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Je nutné doplnit očekávaný vzorek respondentů a způsob zjišťování vlivu na motivaci pracovníků škol. Václav Trojan
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK