Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Začínající učitel v základní umělecké škole
Název práce v češtině: Začínající učitel v základní umělecké škole
Název v anglickém jazyce: Beginning teacher at a music school
Klíčová slova: Začínající učitel, základní umělecká škola, personální management, výběrové a přijímací řízení, uvádění a začleňování začínajícího učitele do pracovního procesu.
Klíčová slova anglicky: Beginning teacher, elementary art school, personnel management, selection and admission process for hiring, introducing and integrating teacher into a work process.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2010
Datum zadání: 04.08.2010
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 10:45
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Oponenti: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Doporučuji práci ke zpracování, pokud bude dodržena podmínka zaměření práce na oblast školského managementu, nikoli oborové didaktiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK