Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivačně hodnotící pohovor jako důležitý prostředek vedení lidí
Název práce v češtině: Motivačně hodnotící pohovor jako důležitý prostředek vedení lidí
Název v anglickém jazyce: Motivational assessment intreview as an important means of leadership
Klíčová slova: personální management, hodnocení, motivace, motivačně hodnotící pohovor
Klíčová slova anglicky: personnel management, evaluation, motivation, motivational assessment interview
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaromír Hladký
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2010
Datum zadání: 04.08.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Přidělený konzultant Mgr. Jaromír Hladký byl pověřen vedením konzultací v průběhu řešení práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK