Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační dovednosti ředitele školy - efektivní komunikace
Název práce v češtině: Komunikační dovednosti ředitele školy - efektivní komunikace
Název v anglickém jazyce: Communication skills of school management - effective communication.
Klíčová slova: Komunikace, komunikační proces, komunikační dovednosti, efektivní komunikace, vnější a vnitřní komunikace, komunikační situace, komunikační prostředí, informační systém školy, sdělování a přijímání informací, zpětná vazba
Klíčová slova anglicky: Communication, communication process, communication skills, effective communication, external and internal communication, communication situation, communication environment, information system for schools, communicating and receiving information, feedback
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Libuše Daňhelková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2010
Datum zadání: 04.08.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Přidělená konzultantka Mgr. Libuše Daňhelková byla pověřena vedením konzultací v průběhu řešení práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK