Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivní porada jako nástroj řízení sloučených zařízení ZŠ a MŠ
Název práce v češtině: Efektivní porada jako nástroj řízení sloučených zařízení ZŠ a MŠ
Název v anglickém jazyce: Effective meeting management tool as a merged primary school and nursery
equipment.
Klíčová slova: Management, manažer, vedení lidí, styly řízení, nástroj řízení, komunikace, porada, typy porad, efektivita, delegování, time management, dovednosti, sloučený subjekt, základní škola, mateřská škola, ředitel, vedoucí pracovník, problematika
Klíčová slova anglicky: Management, manager, leadership, management styles, management tools, communication, consultation, types of programs, effectiveness, delegation, time management skills, the merged entity, primary school, nursery school director, manager, problem
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaromír Hladký
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2010
Datum zadání: 04.08.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Přidělený konzultant Mgr. Jaromír Hladký byl pověřen vedením konzultací v průběhu řešení práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK