Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
PROSTOROVÝ PATTERN STROMŮ V EKOTONU HORNÍ HRANICE LESA
Název práce v češtině: PROSTOROVÝ PATTERN STROMŮ V EKOTONU HORNÍ HRANICE LESA
Název v anglickém jazyce: SPATIAL PATTERN OF TREES WITHIN TREELINE ECOTONE
Klíčová slova: horní hranice lesa, ekoton, prostorová mozaika, Krkonoše
Klíčová slova anglicky: treeline, ecoton, spatial pattern, Giant Mountains
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2010
Datum zadání: 29.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: Mgr. Katarína Demková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce1. Zpracovat rešerši na téma: (a) změny polohy horní hranice lesa v Evropě,? (b) prostorová struktura ustupujících a expandujících plošek, (c) prostorový pattern stromů na horní hranici lesa, (d) metody popisu prostorového pattern;2. Popsat specifika horní hranice lesa v Krkonoších;3. Srovnat odlišnosti v prostorovém uspořádání stromů v úsecích se vzestupnou a stagnující tendencí horní hranice lesa v Krkonoších;
?Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdrojeMetody: (1) rešerše; (2) vektorizace stromů na předem vymezených plochách, kde došlo ke vzestupu nebo stagnaci horní hranice lesa v období 1936-1964 (podklad: historické ortorektifikované letecké snímky); stanovení následujících charakteristik pro každý strom: plošný pokryv, nadmořská výška; a pro každou plochu: hustota stromů, pokryv stromů, počet stromů, uspořádání stromů pomocí Ripley K-funkce a metody nejbližšího souseda; (3) vyhodnocení pomocí analýzy variance, zda se dané charakteristiky liší na plochách se stagnující nebo vzestupnou tendencí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK