Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extensible Provider for Windows Powershell
Název práce v češtině: Rozšiřitelný provider pro Windows PowerShell
Název v anglickém jazyce: Extensible Provider for Windows Powershell
Klíčová slova: rozšiřitelný, provider, PowerShell, SevenZip, COM, wrapper
Klíčová slova anglicky: extensible, provider, PowerShell, SevenZip, COM, wrapper
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.08.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this work is to study internals of PowerShell runtime and design the architecture of the provider allowing simple file manipulation and transformation. The provider must have modular design so it can be easily extended via adapters for different kinds of files. This provider will be integrated into FrameworkShell library which is a part of the ExtBrain project. Further, the student will study SevenZip library that will be used in implementation of adapter for supported archives. The work will also include implementation of adapters for text and binary files.
Seznam odborné literatury
* Windows PowerShell Core - http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb978525.aspx
* Windows PowerShell Provider Concepts - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee126196(VS.85).aspx

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK