Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexismus v televizní reklamě na parfémy
Název práce v češtině: Sexismus v televizní reklamě na parfémy
Název v anglickém jazyce: Sexism in the Television Advertisement for Fragrances
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.07.2010
Datum zadání: 30.07.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude zkoumat reklamu a jazyk v ní užívaný jako významné činitele formující gender.
Reklama bude studována jako znak. V průběhu práce budou představeny myšlenky nejvýznamnějších filosofů médií a jejich pojetí reklamy. Reklama bude podrobena sémiotické analýze, přičemž tradiční sémiotický přístup bude obohacen o dimenzi společenského kontextu. Součástí práce bude také lingvistická analýza. Jazyk bude pojímán jako systém znaků nesoucích význam (Saussure, Peirce). Lingvistickou analýzou budeme analyzovat vztahy a souvislosti mezi vytipovanými prvky textu a kontextem. V další části práce využijeme obsahovou analýzu reklam. V tomto případě se bude jednat o kvalitativní způsob výzkumu a rozboru informací.
Práce podrobí zkoumání představy o genderu předkládané v reklamě. Budou představeny nejčastější a nejvýznamnější genderové stereotypy a na studiu konkrétních příkladů bude jejich přítomnost v reklamě vyvrácena či potvrzena.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK