Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv vnímání barev v sociálních kontextech
Název práce v češtině: Vliv vnímání barev v sociálních kontextech
Název v anglickém jazyce: Influence of colour perception and social contexts
Klíčová slova: Psychologie barev, vnímání barev, fyzická atraktivita, červená, černá, mužská dominance,motivace, soupěření, evoluční psychologie
Klíčová slova anglicky: Colour psychology, colour percpetion, physical attractiveness, red, black, male dominance,motivation, rivalry, evolutionary psychology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2012
Datum zadání: 27.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK