Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahy mezi prvky trojúhelníku
Název práce v češtině: Vztahy mezi prvky trojúhelníku
Název v anglickém jazyce: Relations among elements of a triangle
Klíčová slova: trojúhelník, strana, úhel, výška, těžnice, obsah, obvod
Klíčová slova anglicky: triangle, side, angle, altitude, median, area, perimeter
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.07.2010
Datum zadání: 28.07.2010
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 09:00
Místo konání obhajoby: KMDM
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK