Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití nových molekulárních technologií v identifikaci unikátních klonálních markerů pro monitorování minimální reziduální nemoci u akutních leukémií
Název práce v češtině: Využití nových molekulárních technologií v identifikaci unikátních klonálních markerů pro monitorování minimální reziduální nemoci u akutních leukémií
Název v anglickém jazyce: The use of novel technologies in the identification of unique molecular markers for minimal residual disease assessment in acute leukemia patients
Klíčová slova: Akutní leukémie, chromozomová mikrodisekce, molekulární marker, minimální reziduální nemoc, personalizovaná medicína
Klíčová slova anglicky: Acute leukemia, chromosome microdissection, molecular marker, minimal residual disease, personalized medicine
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: MUDr. Soňa Peková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.07.2010
Datum zadání: 20.07.2010
Datum a čas obhajoby: 12.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2015
Oponenti: prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.
  doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK