Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dědictví v mezinárodním právu soukromém
Název práce v češtině: Dědictví v mezinárodním právu soukromém
Název v anglickém jazyce: Succesionh in international private law
Klíčová slova: Srovnávací právo, rozhodné právo pro dědické poměry, soudní příslušnost v mezinárodním dědění
Klíčová slova anglicky: Comparative law, Law applicable to successions to the estates, Court competencein international successions
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.07.2010
Datum zadání: 27.07.2010
Datum a čas obhajoby: 26.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2011
Oponenti: JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK