Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické aspekty péče o člověka s Alzheimerovou nemocí
Název práce v češtině: Psychologické aspekty péče o člověka s Alzheimerovou nemocí
Název v anglickém jazyce: Psychological aspects of care of a person with Alzheimer's disease
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2010
Datum zadání: 19.07.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: MUDr. Gabriela Šivicová
 
 
 
Zásady pro vypracování
retro
Seznam odborné literatury
retro
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK