Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových paprscích
Název práce v češtině: Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových
paprscích
Název v anglickém jazyce: Cluster studies in molecular beams
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2010
Datum zadání: 17.06.2010
Datum a čas obhajoby: 09.07.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.07.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK