Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka druhého jazyka u dětí v raném věku
Název práce v češtině: Výuka druhého jazyka u dětí v raném věku
Název v anglickém jazyce: Teaching a second language in early childhood
Klíčová slova: Řeč, vývoj řeči, jazyk, druhý jazyk, cizí jazyk, dítě, raný věk, učení se jazyku, osvojování jazyka, bilingvismus, bilingvní rodina, bilingvní jedinec, bilingvní výchova, strategie výchovy, výhody bilingvismu, nevýhody bilingvismu.
Klíčová slova anglicky: Language, speech development, second language, foreign language, child, early age, language learning, language acquisition, bilingualism, biingual family, bilingual individual, bilingual education, education strategy, advantages of bilingualism, disadvant
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.07.2010
Datum zadání: 07.04.2011
Datum a čas obhajoby: 19.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK