Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Josef Müller –naděje reformního katolicismu
Název práce v češtině: Josef Müller –naděje reformního katolicismu
Název v anglickém jazyce: Josef Müller - Josef Müller – Hope of The Reformkatholicism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.07.2010
Datum zadání: 22.07.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK