Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika hry na housle Emanuela Ondříčka The Mastery of Tone-Production and expression on the Violin ve světle tradice houslových škol 19. století
Název práce v češtině: Metodika hry na housle Emanuela Ondříčka The Mastery of Tone-Production and expression on the Violin ve světle tradice houslových škol 19. století
Název v anglickém jazyce: The Violin Technique of Emanuel Ondříček in Perspective of 19th-century Violin Education
Klíčová slova: metodika hry na housle, houslové školy devatenáctého století, Emanuel Ondříček
Klíčová slova anglicky: violin technique, 19th century violin education, Emanuel Ondříček
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marta Ottlová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.07.2010
Datum zadání: 12.05.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Svědectví metodik a škol hry na housle jsou důležitými prameny k poznání situace české houslové interpretace počátku dvacátého století. Bakalářská práce se zabývá publikací The Mastery of Tone-Production and Expression on the Violin z roku 1929 českého houslisty a pedagoga Emanuela Ondříčka. Aby mohly být výpovědi houslové školy uvedeny do kontextu dobové prováděcí praxe, předkládá autorka výsledky pramenného výzkumu v českých periodikách, jimiž postihuje charakter Ondříčkova koncertního působení. Skrze analýzu Ondříčkových instruktivních kusů se snaží definovat techniku práce se smyčcem a tvoření artikulace a dynamiky, vlastní Ondříčkově pojetí hry na housle. Zjištění následně konfrontuje s koncepcemi významných houslových škol a metodik devatenáctého a začátku dvacátého století. Dva rozdílné principy aplikace smyků, jež vystupují z tohoto srovnání, uvádí do souvislosti s repertoárem, na který se daní houslisté zaměřovali při svých koncertech.
Seznam odborné literatury
Ondříček, Emanuel: The Mastery of Tone-Production and expression on the Violin, Boston 1929
Rode, Pierre - Baillot, Pierre - Kreutzer, Rodolphe: Méthode de Violon, Paris 1803
Joachym, Joseph - Moser, Andreas: Violinschule, Berlin 1902
Auer, Leopold: Violin Playing as I Teach it, New York 1921
Flesch, Carl: Das Klangproblem im Geigenspiel, Berlin 1931
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK