Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odborné praxe vysokoškolských študentov spoločenskovedných oborov vo verejnom a neziskovom sektore
Název práce v jazyce práce (slovenština): Odborné praxe vysokoškolských študentov spoločenskovedných oborov vo verejnom
a neziskovom sektore
Název práce v češtině: Odborné praxe vysokoškolských studentů společenskovědních oborů ve veřejném
a neziskovém sektoru
Název v anglickém jazyce: Internships for students' of social sciences in the public and nonprofit sector
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Dr. Mgr. Aleš Vlk
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2009
Datum zadání: 05.06.2009
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Oponenti: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK