Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční podpora rodin s dětmi v různých typech sociálního státu
Název práce v češtině: Finanční podpora rodin s dětmi v různých typech sociálního státu
Název v anglickém jazyce: Financial support to the families with children in the different types of
welfare state
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2009
Datum zadání: 05.06.2009
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Oponenti: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK