Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Argentinské tango: Genderový obraz společnosti
Název práce v češtině: Argentinské tango: Genderový obraz společnosti
Název v anglickém jazyce: Argentine Tango: A Portrait of Gender in Society
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2009
Datum zadání: 05.06.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: Michal Kotík, prom. mat.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK