Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Facebook a studenti programu Erasmus: Změna sociálního prostředí a její vliv na strategie užívání Facebooku, prolínání komunit a akumulaci sociálního kapitálu
Název práce v češtině: Facebook a studenti programu Erasmus: Změna sociálního prostředí a její vliv
na strategie užívání Facebooku, prolínání komunit a akumulaci sociálního
kapitálu
Název v anglickém jazyce: Facebook and Students of Erasmus Program: Change of Social Environment ant
Its Impact on Facebook Usage Strategies, Overlap of Communities and
Accumulation of Social Capital
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2009
Datum zadání: 05.06.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK