Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců
Název práce v češtině: Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců
Název v anglickém jazyce: Work motivation and employees' satisfaction
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2010
Datum zadání: 14.07.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Froněk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK