Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání seniorů v České republice a Německu
Název práce v češtině: Vzdělávání seniorů v České republice a Německu
Název v anglickém jazyce: Education of seniors in the Czech Republic and Germany
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2010
Datum zadání: 14.07.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lucie Michalová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK