Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení talentů
Název práce v češtině: Řízení talentů
Název v anglickém jazyce: Talent management
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2010
Datum zadání: 14.07.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK