Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šablonovací systém pro generování textových dokumentů
Název práce v češtině: Šablonovací systém pro generování textových dokumentů
Název v anglickém jazyce: Template system for generating text documents
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.07.2010
Datum zadání: 15.07.2010
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
Oponenti: Mgr. Luboš Kulič
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat systém pro správu šablon textových dokumentů a generování výsledných dokumentů (sestav) v kombinaci s dodanými daty.
Systém by měl být modulárně navržen jako intranetová aplikace. Je vhodné počítat s možností odděleného běhu jednotlivých modulů na různých počítačích.
Šablony musejí být schopné se vypořádat s konstrukcemi master-detail i do více než jedné úrovně. Systém by měl počítat také s vkládáním výrazů, vyhodnocovaných až během generování dokumentu a vkládání podmíněných bloků. Aplikace by měla být dobře zdokumentována tak, aby bylo možné v budoucnosti rozšiřovat její funkčnost.
Detaily zadání budou diskutovány se zadávající firmou, kde také proběhne pilotní nasazení softwarového díla.
Seznam odborné literatury
[1] Kosek J.: XML pro každého, Grada Publishing, 2000
[2] Návrhové vzory, http://www.dofactory.com/Patterns/Patterns.aspx
[3] Rich Text Format (RTF) Version 1.5 Specification, http://www.biblioscape.com/rtf15_spec.htm
[4] Standard ECMA-376, Office Open XML File Formats, 2008, http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-376.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK