Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká žena: vývoj vztahu moci a sexuality v kontextu proměny české společnosti
Název práce v češtině: Česká žena: vývoj vztahu moci a sexuality v kontextu proměny české společnosti
Název v anglickém jazyce: Czech woman: development of relationship of power and
sexuality in context of the transition of Czech society
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Sloboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2009
Datum zadání: 05.06.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK