Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Caspian Gas Supplies: An Oportunity of EU Energy Diversification?
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Caspian Gas Supplies: An Oportunity of EU Energy Diversification?
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2010
Datum zadání: 21.05.2010
Datum a čas obhajoby: 25.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2010
Oponenti: PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK